1. انتخاب هدف

2. اطلاعات اولیه

3. اطلاعات تکمیلی

4. محاسبه وزن ایده آل

5. شروع رژیم

هدف شما از دریافت رژیم :

چاق شوم

لاغر شوم

وزنم تثبیت شود

جنسیت و سن خود را انتخاب نمایید:

مرد هستم

<% errors.age[0] %>

زن هستم

اطلاعات تکمیلی را وارد نمایید :

<% errors.height[0] %>
<% errors.weight[0] %>
<% errors.wrist[0] %>