انار

انار


انار میوهای است سرشار از ویتامین و به علت داشتن آهن و سایر عناصر دیگر دیر هضم می باشد. خوردن دانه های انار به مراتب بهتر از نوشیدن آب انار است.


انار میوهای است سرشار از ویتامین و به علت داشتن آهن و سایر عناصر دیگر دیر هضم می باشد. خوردن دانه های انار به مراتب بهتر از نوشیدن آب انار است.

انار میوه ای است که به آن خون ساز می گویند و به همین علت بهترین موقع برای مصرف آن صبح و قبل از صبحانه است. انار مقوی قلب، مفرح، دفع کننده چربی، رفع کننده سموم اغلب عفونتهای داخلی، دافع حرارت می باشد و خوردن انار با پرده های سفید آن شکم را دباغی میکند، رب انار، برگ انار در ضعف معده، کمی اشتها، تهوع، ضعف عمومی، تصفیه خون، خاصه در دختران جوان و در رفع میگرن بسیار مفید است.

    • دانه های میوه ی جنگلی انار که به (ناردان) شهرت دارد در معالجه اسهال بسیار موثر است. آب انار شیرین با شکر و نشاسته برای درد سینه و سرفه توصیه می شود. رب انار نیز برای رفع خماری موثر است.