اسفناج

اسفناج


اسفناج، گیاه بسیار مشهوری که حتی نام لاتین و یا اروپایی آن از کلمه فارسی اسفناج گرفته شده است. اسفناج گیاهی است سرشار از کلروفیل و پروتئین و کارش نه تنها کمک به عمل هاضمه و تحریک ترشحات معدی، کبدی، لوزالمعدی و غدد داخلی است


اسفناج، گیاه بسیار مشهوری که حتی نام لاتین و یا اروپایی آن از کلمه فارسی اسفناج گرفته شده است. اسفناج گیاهی است سرشار از کلروفیل و پروتئین و کارش نه تنها کمک به عمل هاضمه و تحریک ترشحات معدی، کبدی، لوزالمعدی و غدد داخلی است بلکه مواد معدنی قابل توجهی نیز در بر دارد. این گیاه دارای مقداری آهن، منیزیم، فسفر، ید و مقداری مواد معدنی است که با عنوان " عناصر قلیل" نام میبرند و جهت تعادل اعمال حیاتی بدن بسیار لازم می باشند.

 

به کودکان، جوانان، سالخوردگان، اشخاص کم خون و به تمام کسانی که بیماریهاری مزمن دارند خوردن اسفناج موکدا توصیه می شود. وجود فسفر در اسفناج مخصوصا برای کسانی که بکارهای فکری اشتغال دارند و آهن آن برای شهر نشینان که گلبول های سرخ خونشان جهت تامین اکسیژن سلول های بدن، باید فعالیت بیشتری کنند بسیار الزامی است. در خاتمه اسفناج برای کسانی که از بیماری های پوستی رنج می برند توصیه میشود.