تعریف واحد میوه

تعریف واحد میوه


در این مقاله با همدیگر واحدهای میوه را می شناسیم تا رژیم راحت تری داشته باشیم


به طور کلی یک واحد میوه عبارتست از:

یک عدد میوه تازه کوچک تا متوسط یا نصف لیوان میوه تازه، کنسروشده یا آب میوه طبیعی

یک واحد میوه عبارتست:

میوه

 آلبالوتازه.......................  سه چهارم لیوان

 آناناس تازه .................... سه چهارم لیوان

 انار...............................    نصف لیوان

 انجیرتازه ...................... 2عدد متوسط

 انگورکوچک .................  17 عدد

 پرتغال متوسط .............. 1عدد

 تمشک............................1 لیوان

 توت فرنگی .................... یک و یک چهارم لیوان

 خربزه ..............................1 لیوان قطعه قطعه شده

 خرمالو متوسط ..............  2عدد

 زرد الو متوسط................. 4عدد

 سیب متوسط ..................  1 عدد

 شاتوت..............................  سه چهارم لیوان

 شلیل کوچک.................... 1عدد

 طالبی ...............................  یک لیوان قطعه قطعه شده

 کیوی ................................ 1عدد

 گرمک ................................ یک لیوان

 گریپ فروت ........................ نصف میوه

 گلابی بزرگ ........................ نصف میوه

 گیلاس ...............................   12 عدد

 گوجه سبز ..........................  دو سوم لیوان

 موز کوچک .........................  1 عدد

 نارنگی کوچک.....................  1عدد

 هلومتوسط ..................................      1 عدد

  هندوانه .............................    یک و یک چهارم لیوان

 

خشکبار

آلو ...............3 عدد

انجیر............. 1.5 عدد

برگه زرد آلو ............. 4 عدد

برگه سیب ................  4عدد

 

آبمیوه

آب انگور ................یک سوم لیوان

آب پرتقال ................ نصف لیوان

آب گریب فورت ............ نصف لیوان

آب سیب ............ نصف لیوان

کمپوت............... نصف لیوان