واکنش اولیه در تغذیه طبیعی

واکنش اولیه در تغذیه طبیعی


در شروع تغذیه طبیعی ممکن است واکنش های نامطبوعی در بدن ایجاد شود که در هر فردی با فرد دیگر متفاوت است .


در شروع تغذیه طبیعی ممکن است واکنش های نامطبوعی در بدن ایجاد شود که در هر فردی با فرد دیگر متفاوت است .

بدنی که در طول سالهای متمادی به نوعی تغذیه بد عادت کرده است در مقابل تغییر نوع غذا واکنش نشان میدهد که البته جای نگرانی نیست و چندان طول نمی کشد و عوارض آن برطرف می شود .

در بعضی از اشخاص حالت عصبی و تغییر خلق و خوی ایجاد می شود، نفخ شکم و دل درد یا احساس گرسنگی و گاهی اوقات اسهال ممکن است پیش آید. البته تمام عوارض فوق در همه افراد پیش نمی آید و به علاوه شدت و ضعف عوارض در انسانها متفاوت است .

یکی از دلایل مهم بروز عوارض، تغییر یک عادت به عادت جدید است و دلیل دیگر بعلت پاکسازی بدن از سموم مختلف انباشته شده اندامهای مختلف می باشد که بخصوص توسط کلیه ها و کبد دفع می شود .